Sunday, April 7, 2013 in by Shop So9

5 cảm giác đau nhất của một con người...!!!. . . Thấy buồn mà không khóc được !… Thấy nhớ nhưng không thể nói ra !… Thấy cô đơn mà không ai bên cạnh !… Thấy đau nhưng vẫn phải mỉm cười !… ... Thấy mâu thuẫn giữa tin yêu và căm hận! P/s: bạn đã từng ở trong cảm giác nào?gag.vn

via Vui.Gag.vn http://vui.gag.vn/views/559611574083043

You might also like:

Related Posts

0 Responses So far

Post a Comment