Monday, April 8, 2013 in by Shop So9

1 vị Lạt Ma ở Nepal tu khổ hạnh 4 năm trời. Đôi khi, sức chịu đựng của con người thật mạnh mẽ :)gag.vn

via Vui.Gag.vn http://vui.gag.vn/views/400765790031551

You might also like:

Related Posts

0 Responses So far

Post a Comment