Wednesday, March 20, 2013 in by Shop So9

Chúc mừng mẹ tròn con vuông. Ai hiểu ý nghĩa bức hình không ? . Theo ý kiến cá nhân của mình cảm nhận được là TÌNH MẸ VÀ SỰ HY SINH .gag.vn

via Vui.Gag.vn http://vui.gag.vn/views/617434278271608

You might also like:

Related Posts

0 Responses So far

Post a Comment